Speeddating ca

Kan man underlätta en grupprocess med teambuilding? En av framgångsfaktorerna för att en grupp ska utvecklas till ett effektivt team är kunskap om grupputvecklingsprocessen.Av den anledningen har jag alltid med ett pass med teori.Ibland syns det direkt framför mina ögon, ibland blir det tydligt i utvärderingen att aktiviteten gjort skillnad.Extra roligt är att få feedback i efterhand om att ”någonting hände”, det är roligare på jobbet nu, vi har mer energi och idéer!

speeddating ca-65speeddating ca-50speeddating ca-79speeddating ca-28

Se bara till att det blir en teambuilding som är anpassad till det din grupp behöver utveckla.Ni ska alla börja hjälpa varandra att komma till tals.Ni ska göra det genom att helt enkelt be om input och tankar.En bra sak med denna variant är också att du som ledare ser till att alla faktiskt får prata med alla.Vid stående fritt minglande finns alltid möjligheten för deltagare att välja att enbart prata med de man redan känner.

Leave a Reply